பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கொள்கை

பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கொள்கை

ரத்து மற்றும் திருப்பிச் செலுத்துதல்

பணம் செலுத்தும் செயல்பாட்டிற்குப் பிறகு அதை ரத்து செய்வது அவசியமானால், தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்: தொலைபேசி: + 44 20 3807 9690 மின்னஞ்சல்: info@vnz.bz... பணம் செலுத்திய அட்டைக்கு மட்டுமே பணம் திரும்பப் பெறப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க.